lunes, 27 de septiembre de 2010

27/09/2010

Preguntes de comprensió del PROJECTE DE RECERCA

  1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.

  1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?

  1. Anomena alguns dels diferents àmbits.

  1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca?

  1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.

  1. Per què s’utilitzen els annexos?