lunes, 10 de enero de 2011

Publicitat - Enquesta

Publicitat


Que és la publicitat per tu?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Creus que la publicitat afecta als joves? Com?
1) Si 2) No
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Creus que la publicitat afecta als nens?
1) Si 2) No

Quin creus tu e l’objectiu de la publicitat?
1) Vendre productes 2)

Creus que la publicitat és dolenta? Per què?
1) Si 2) No
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Creus que la publicitat és bona? Per què?
1) Si 2) No
___________________________________________________________

lunes, 25 de octubre de 2010

.Consumime

El consumisme és l'acte de consumir productes o serveis, de manera indiscriminada, sense una noció que pot ser perjudicial o perjudicial per a la nostra salut o el medi ambient. Hi ha diverses discussions sobre el tema, incloent el tipus d'influència que les empreses, a través de la publicitat i la publicitat i la cultura industrial a través de la televisió i el cinema tenen en les persones. Molts afirmen que indueixen el consum innecessari, que és el resultat del capitalisme i un fenomen de la societat ara.

Tipus de consumidors:
Consumidor individualista
El consumidor individual és el que està preocupat pel seu estil de vida personal. En aquest cas el desig de compra i el plaer de tenir el que vols.

Eficient al Consumidor
El consumidor consumeix de manera eficient, la cura de la seva butxaca i el seu gust. Sovint es troben els preus abans de comprar i supervisa la qualitat dels serveis i productes que consumeix.

Conscient del Consumidor
El consumidor creu en la possibilitat de contribuir al canvi local i planetària a través del seu acte de consum.
consum responsable

El consumidor té en compte la informació rebuda sobre els productes i empreses. Així que no comprar un producte si s'obté la informació dient, per exemple, que ell o l'empresa que produeix el medi ambient segur.


El comportament de compra.

Segons psico, els consumidors tenen el següent comportament en la compra d'un producte:

* Justificació: El consumidor sap el que vol comprar i comparar preus. De vegades influenciats per la promoció i publicitat, però el resultat podria ser el contrari si se senten enganyats.
* Impulsivitat: L'acte de comprar és canalitzar l'esforç, accentuat pel centre comercial o supermercat, produint una immediata sensació de plaer.
* Compulsiu: Per a aquest tipus de comprador, la necessitat de comprar és comparable a un addicte a les drogues. Per als psiquiatres, es tracta d'un símptoma d'un trastorn emocional. El consum es dóna com una forma de compensar un buit, per sentir junts, fins i tot per un sol objecte.

Hi ha també un procés d'estimular el sentit de la gent que es produeix en el procés de compra. Per a algunes persones és l'estímul visual, quan veuen alguna cosa i vols que ho tenen, mentre que altres tenen l'estímul olfactiu, i finalment l'audiència.

lunes, 18 de octubre de 2010

ESCOLLIM EL TEMA!

Si ja comencem a tenir clar què és un Projecte de Recerca, podem pensar ja en escollir el tema.

RECORDEM:

És una petita investigació.

Caldrà plantejar-se:

Què volem investigar? Edificis
Quin és el problema que volem abordar? (en forma de pregunta general però precisa)
Quins objectius concrets ens proposem?Els edificis més antics
Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema?L`historia,els edificis,la conclusió.Un cop decidit quina és la qüestió essencial motiu de la recerca, s'ha de formular una sèrie de preguntes o afirmacions prèvies relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procés que es vol investigar i l'estudi de les quals guiarà la recerca principal.

domingo, 17 de octubre de 2010

POSSIBLES TEMES

Tot i que segurament ja comences a tenir clar quin serà el tema de la teva recerca, convindria que dediquéssim més temps a decidir-ho ja que és una qüestió molt important. Si tries bé el tema, el focalitzes bé tens en bona part garantits uns bons resultats.

La proposta per avui és que preparis diferents possibles temes (encara que no siguin ben bé del teu interès, sobre:

1. Les relacions humanes. La solidaritat
2. una societat plural
3. Igualtat. Discriminació
4. La política i el be comú
5. consum sostenible. Consumime
6. Ajuda al desenvolupament. Països pobres
7. Construcció de la pau.Tria el tema. Pensa en un tema que trobis interessant sobre cada un dela apartats anteriors.
Focalitza el tema. És important que determinis fins on vols arribar i com
de profund ha de ser el desenvolupament del tema. Cal conèixer el seu abast dins l’àmbit
temàtic al qual pertany per llavors establir una perspectiva determinada. Aquesta pot ser una visió global o un aspecte específic, pots també plantejar una hipòtesi d’inici o un
punt de vista concret.
Les idees Pensa en tot el que ja saps. Encara que no t’ho sembli segur que saps alguna cosa sobre el tema escollit, anota tot el que se t’acudeixi.
Informa’t per a tenir una visió global. Per a poder determinar els aspectes més importants del tema pots realitzar una primera cerca a enciclopèdies generals o especialitzades que ofereixen
informació sintètica i molt útil per a obtenir la visió general que necessites.

COM INICIAR EL PROJECTE DE RECERCA?


La Glòria Duran, en el dossier que llegireu a continuació fa les següents afirmacions:

"Ès necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

Abans de llegir el dossier en el que explica tot això, intenteu fer un comentari d'aquestes frases.
Un cop ja haureu reflexionat sobre això tots els companys de projecte, feu una entrada al vostre bloc de la següent manera:
COM INICIAR EL PROJECTE DE RECERCA
  1. Copia les frases
  2. Escriu el comentari
Després d'això, llegiu la pàgina 3 d'aquest dossier:
- Com iniciar el treball de recerca. (Glòria Durban) La biblioteca escolar com a eina educativa

Ara torneu a comentar les frases tenint en compte el sentit que hi ha donat la Glòria Duran. Després entreu al bloc aquests comentaris.

3. Comentari de les frases segons el dossier

lunes, 27 de septiembre de 2010

27/09/2010

Preguntes de comprensió del PROJECTE DE RECERCA

  1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.

  1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?

  1. Anomena alguns dels diferents àmbits.

  1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca?

  1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.

  1. Per què s’utilitzen els annexos?